C/ de les Eres, 18 43820 CALAFELL

977 268 243

ORTODÒNCIA

Principalment existeixen 2 tipus de d’ortodòncia, la ortodòncia interceptiva i la ortòdoncia covencional.

L’ ORTODÒNCIA INTERCEPTIVA és aquella que es realitza en una primera fase, quan el pacient es troba en dentició mixta (en boca hi ha dents de llet i dents definitives) i la seva funció prinicipal es corregir problemes d’origen ossi. Normalment en fase de repòs o en segona fase de recanvi. Així aquest tractament sol realitzar-se entre els 8 i els 10 anys d’edat.

La filosofia de treball de la Clínica es fonamenta en només tractar de forma interceptiva aquells pacients que veritablement poden beneficiar-se, a nivell funcional, d’una primera fase de tractament.

Es poden utilitzar aparells fixes o removibles.

Sobretot en casos de:
– Mossegades creuades, tant posteriors com anteriors.
– Classes II o Classes III greus.
– Mossegades obertes.
– Ectòpies o retencions de dents definitives que haurien d’estar en boca.
– Pèrdues prematures de dents temporals que han fet perdre longitud d’arcada.
– Ressalts augmentats amb diastemització de les dents superiors.

interceptiva talavera valles calafell

Disjuntor

L’ORTODÒNCIA CONVENCIONAL és la que es realitza quan el recanvi dentari ja ha finalitzat, en dentició permanent. Un 40% dels casos requereixen de l’exodòncia d’alguna dent permanent per tal de corregir la discrepància o maloclusió existent. Les dents que més freqüentment cal exodonciar són els premolars i els incisius inferiors. Tot i així, alguns casos poden requerir d’aparatologia auxiliar als brackets, com per exemple, arc extraoral, disjuntors, barra palatina….

L’ortodòncia convencional es pot fer amb ortodòncia fixa amb bràquets metàl·lics, estètics/ceràmics o amb ortodòncia plàstica amb alineadors removibles, tot dependrà de les exigències estètiques de cada pacient.

¿Com és l’ortodòncia convencional amb brackets?

Es una ortodòncia fixa, la més comú i popular, en la qual es col·loquen sobre cada dent un dispositiu visible petit (bracket) amb forma quadrada que va adherit a la superficie de la dent amb un ciment especial per al seu ús, sobre d’ells va col·locat un arc que es subjecta mitjançant unes lligadures. Aquests brackets poden ser metàl·lics o bé ceràmics (del mateix color de la dent).

Cada bracket està dissenyat especificament per cada tipus de dent i és qui transmet tota la informació a l’arc, és a dir, son els encarregats de transmetre la informació necesaria per crear els moviments especifics que l’ortodoncista ha planifcat per a corregir la mossegada.

I l’ortodòncia invisible, ¿com és?

És un tipus d’ortodòncia que es realitza amb alineadors extraibles i pràcticament invisibles, s’utilitza en casos que la demanda estètica és elevada. Aquest tipus d’ortodòncia al ser removible ofereix molts avantatges en vers a la ortodòncia fixa, com per exemple, es pot menjar tot tipus d’aliments, millora el raspallat de les dents, en moments puntuals de compromís es pot retirar, etc…

Els alineadors estan fabricats especificament per a les teves dents i per als moviments a realitzar durant tot el tractament d’ortodòncia, les dents s’aniràn movent setmana a setmana fins a obtenir la posició establerta per l’ortodoncista.

És el tractament d’ortodòncia més innovador ja que també es poden observar els resultats de forma virtual abans de començar el tractament, a partir de l’acceptació i del disseny es fabricaràn les fèrul·les que seran entregades i s’aniràn canviant cada cert temps.

VINE A VEURE'NS