C/ de les Eres, 18 43820 CALAFELL

977 268 243

REHABILITACIÓ I PRÒTESIS REMOVIBLE

Quin és el motiu per el qual perdem les dents?

El fracàs d’una dent natural pot ser degut a molts factors, que van des d’una caries molt gran que no ha estat tractada correctament, infeccions, patologia periodontal, reabsorcions o fins i tot, causes externes com podria ser el cas d’un traumatisme.

La importància de reposar les dents absents no només és de caire estètic, sinó que hem de tenir en compte que quan hi ha absència de dents les que es mantenen a la boca tendeixen a moure’s i a inclinar-se cap als espais buits i crear zones de retenció d’aliments i bactèries.

Això pot provocar, entre d’altres coses, caries de difícil restauració a les dents que tenim i podria alhora provocar també la pèrdua d’aquestes dents. A més, aquests desplaçaments dentaris poden modificar-ne la oclusió (la forma en que tanquem la boca) i provocar lesions dentàries a les dents romanents.

Quan ens falten moltes dents també pot provocar una pèrdua de tonicitat dels músculs periorals (al voltant de la boca) el qual ens afecta a la parla i a l’aparença estètica facial.

Com reposo les dents absents?

Hem de partir del fet de que cada persona es tracta d’un cas completament diferent i les necessitats d’un pacient, son molt diferents a les d’un altre pacient. Per aquest motiu és molt important per nosaltres tractar cada cas de forma individualitzada i sotmesa a un estudi personalitzat.

Tot i així, a grans trets podem diferenciar 3 grans tipus de pròtesis segons el tipus de fixacions amb la geniva:

Pròtesis Removibles

Les popularment conegudes com de ``treure i posar``

Pròtesis Semi-Fixes

Son pròtesis que van anclades a implants fixes amb un “sistema de click” que permeten treure i posar fàcilment i així millorar la higiene i reduir la seva mobilitat.

Pròtesis Fixes

Es tracta de pròtesis que son 100% anclades, ja bé a dents naturals o a implants.

PROTESIS REMOVIBLES

Una pròtesi removible és la forma correcta d’anomenar a les pròtesis que hem conegut de tota la vida. La seva funció principal és la de substituir les dents absents a la nostra boca. Poden ser de 3 tipus, depenent de si tenim dents o no.

-Pròtesis removible metàl·lica,

Son les pròtesis que es col·loquen quan tenim dents on poder subjectar-la. Aquest tipus de pròtesis té com a base, una estructura metàl·lica, on es fixen les dents que ens faltarien en els seus extrems. Per altra banda, la part metàl·lica li donaria força i estructura i alhora, l’ancoratge a les dents pròpies per optimitzar la subjecció d’aquesta.

-Pròtesis removible parcial de resina,

Son molt similars en funció a les pròtesis removibles metàl·liques, la diferència principal radica en que no porten una estructura metàl·lica interna, sinó que és totalment de resina. L’única part metàl·lica que té son les subjeccions (ganxos), que aniran a subjectar-se a les dents naturals. Estan indicades en casos de necessitar provisionals i en casos puntuals de romanència de poques dents.

-Pròtesi COMPLETA de resina,

Estan indicades en casos d’absència total de dents, son fetes totalment de resina, encara que algunes porten una malla metàl·lica en el seu interior per reforçar l’estructura i evitar-ne les fractures. Aquesta part metàl·lica no té cap funció en el seu funcionament. Al no tenir dents on subjectar-se la pròtesis, moltes vegades és necessari l’ús d’adhesius protètics.

Quins son els avantatges i desavantatges de les pròtesis removibles?

Avantatges:

Son una alternativa econòmica als implants, ja que al igual que els implants, substitueixen les dents absents.

Una de les altres avantatges que té, es que en la majoria de casos, quan portem una pròtesis removible i perdem una altra dent de la mateixa arcada, no cal realitzar una pròtesis nova, sinó que la dent que acabem de perdre la podem substituir afegint-la a la pròtesis removible que ja tenim.

Desavantatges:

A diferència dels implants, no son fixes, i tot i que es subjecten a les dents els seu ajustament no es perfecte i poden moure’s i retenir aliments. Això també provoca que la experiència a l’hora de portar una pròtesis removible no sigui tan satisfactòria com la sensació de tenir dents naturals, el pacient a vegades no recupera del tot la seva força masticatòria i les corones acríliques son menys estètiques que les corones que contenen ceràmica.

Posa't en mans de professionals